Om Monica Hägg

”THE INVENTIVE MIND”

Mitt levande intresse för olika konstgrenar och människors beteenden föddes tidigt. Min första livs resa och stora dröm ledde mig till att bli professionell spansk dansare och turnera världen runt med olika spanska danskompanier. Det var fantastiska och lärorika år med möten med både stora världsartister och vanliga människor med olika  kulturer och språk. Min nyfikenhet och vetgirighet om kreativitetens inre kärna gjorde att jag efter avslutad danskarriär började först forska om människans inre kärna. Jag ägnade mig helt och fullt åt dessa studier och fann bra lärare som gav mig metoder och sätt att arbeta i denna nya värld om människans inre skapande kraft. Det var min andra livsresa. Att själv förstå kopplingen mellan tanke, kropp och själ för att sedan kunna delge andra sökande människor om hur  den skapande kraften fungerar inifrån blev en viktig del i mitt liv.

Den gemensamma länken i alla studier och arbete inom de olika kunskapsgrenarna är fortfarande viktiga. Det innebär att alltid följa mina drömmar, lyssna och lita på mig själv, och att aldrig ge upp.

Min stora livserfarenhet är ett bra redskap där jag kan hjälpa andra kreativa människor som ofta har svårt att finna sig tillrätta i sin kreativitet och tillhörande andlighet.
Det är aldrig för sent att lära känna sig själv bättre på ett djupare plan och förverkliga sina drömmar.

Jag är diplomerad lärare i:
1. Certifierad Healer från Healing Light Body School, The Four Winds, USA i Shamansk Energihealing inspirerad av Inkatraditionen, Peru.

2. Fördjupningsstudier hos Q’ero Shamanerna från Peru,
som är inkaättlingar i rakt nerstigande led och även hos José Luis Herrera, Rainbow Jaguar Institute, Peru.

3. Integrerad Mental Träning, Mindfulness-Visualisering och Parapsykologi vid Institutet Daniel Muller, Madrid,
Spanien
, där jag också arbetade som assistent i sju år
inom områdena Coaching, Kurser och Meditation.
Jag började själv undervisa i metoderna i Sverige efter den perioden.’

4. Jag är utbildad astrolog från The Faculty of Astrological Studies, London, England.

Mötet med människor i såväl kurser som energihealing är en viktig och ständig källa till glädje och inspiration som får mig att utvecklas och söka vidare hela tiden.

Samtliga program kan  ges på SVENSKA, ENGELSKA
eller SPANSKA
.
Kontakta mig gärna på +46 (0) 738 41 71 67 eller
info@theinventivemind.com om du vill veta
mer eller boka något av dessa intressanta program.
All rights reserved.